Vedligehold

Jysk CNC Service udfører elektrisk vedligehold på CNC maskiner. Her bliver kabler, kølere, blæsere, stik mm. kontrolleret for skader som på et senere tidspunkt vil kunne resultere i et “ikke planlagt” stop af maskinen.

Med et planlagt vedligehold af maskinen kan man med andre ord komme mange fejl i forkøbet og selv bestemme hvornår det passer at standse maskinen.

Under disse vedligehold bliver der endvidere taget backup af parametre udskiftet backup batterier mm.